Bestuur
Wat wij doen
Contact
Wie zijn wij?
Publicaties
Projecten
Een greep uit onze projecten: Programma Herkomstlanden Gemeente Den Haag In dit project zijn vanaf 2011 tot 2012 kleinschalige initiatieven begeleid vanuit de Antilliaanse, Marokkaanse, Turkse en Surinaamse gemeenschappen in hun landen van herkomst. In totaal zijn bijna dertig initiatieven ondersteund, wat geleid heeft tot twaalf honoreringen op het programma.  De stichting heeft vele kleinschalige initiatieven op het gebied van Internationale Samenwerking ondersteund door middel van trainingen, hulp bij fondsenwerving en begeleiding om hun projecten te realiseren. Dit project is mogelijke gemaakt door: Gemeente Den Haag.
Wat zijn wij? Stichting De Verbinding is een vervolg op de organisatie COS Zuid Holland, een organisatie die meer dan 30 jaar in Zuid Holland en in het bijzonder Rotterdam,  Den Haag en Dordrecht  meer dan zijn sporen verdiend heeft in de sector ontwikkelingswerk en multiculturele samenleving.   Stichting De Verbinding is opgericht  in oktober 2011 door een team betrokken mensen die samen hebben gewerkt bij COS Zuid Holland. Het bestuur van De Verbinding heeft ruime ervaring met het werken met o.a. migrantengroepen en jongerengroepen en het uitvoeren van grootschalige multiculturele projecten in Regio Zuid Holland. De Verbinding ontwikkelt en ondersteunt projecten ten behoeve van de multiculturele samenleving in de provincie Zuid Holland. De Verbinding heeft een specifiek aanbod met name gericht op participatie en integratie in Nederland voor verschillende doelgroepen in de leeftijd vanaf 12 jaar. 
Home
Meer !
Wie zijn wij? Stichting De Verbinding is een vervolg op de organisatie COS Zuid Holland, een organisatie die meer dan 30 jaar in Zuid Holland en in het bijzonder Rotterdam,  Den Haag en Dordrecht  meer dan zijn sporen verdiend heeft in de sector ontwikkelingswerk en multiculturele samenleving.   Stichting De Verbinding is opgericht  in oktober 2011 door een team betrokken mensen die samen hebben gewerkt bij COS Zuid Holland. Het bestuur van De Verbinding heeft ruime ervaring met het werken met o.a. migrantengroepen en jongerengroepen en het uitvoeren van grootschalige multiculturele projecten in Regio Zuid Holland. De Verbinding is door de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) erkend als leerbedrijf voor de opleidingen •  Sociaal-cultureel werker (25488) (4) •  Sociaal-maatschappelijk dienstverlener (25489) (4)
Een greep uit onze projecten: Programma Herkomstlanden Programma Herkomstlanden Gemeente Den Haag, in dit project zijn vanaf 2011 tot 2012 kleinschalige initiatieven begeleid vanuit de Antilliaanse, Marokkaanse, Turkse en Surinaamse gemeenschappen in hun landen van herkomst. In totaal zijn bijna dertig initiatieven ondersteund, wat geleid heeft tot twaalf honoreringen op het programma.  De stichting heeft vele kleinschalige initiatieven op het gebied van Internationale Samenwerking ondersteund door middel van trainingen, hulp bij fondsenwerving en begeleiding om hun projecten te realiseren. Dit project is mogelijke gemaakt door: Gemeente Den Haag.
Een greep uit onze projecten: Future Leaders Binnen het  project Future Leaders!  is in 2013 en 2014 gewerkt aan het vergroten van de politieke participatie van ruim 80 allochtone jongeren in de gemeente Rotterdam.  Jongeren hebben geleerd hoe politiek in Nederland in elkaar zit en hoe besluitvorming tot stand komt. Daarnaast zijn hen verschillende tools aangereikt en is gewerkt aan het verder ontwikkelen van vaardigheden die van belang zijn voor hun maatschappelijke participatie in het algemeen en politieke participatie in het bijzonder.
Wat wij doen! De Verbinding ontwikkelt en ondersteunt projecten ten behoeve van de multiculturele samenleving in de provincie Zuid Holland.  De Verbinding heeft een specifiek aanbod met name gericht op participatie en integratie in Nederland voor verschillende doelgroepen in de leeftijd vanaf 12 jaar. 
Meer Projecten!
Een greep uit onze actuele projecten: Meer projecten zien? Klik dan onderaan op de knop “meer projecten" De Wijkacademie OpvoedenStichting de Verbinding zet de Wijkacademie Opvoeden, gestart door Dock, in 2018 voort met het doel om in de wijken Bloemhof/Vreewijk, Feijenoord, Afrikaanderwijk en Hillesluis op innovatieve wijze werken aan het versterken van het zelfvertrouwen en de opvoedkracht van opvoeders en het vergroten van de ouderbetrokkenheid in de wijk. De Wijkacademie werkt in genoemde buurten en wijken met groepen van tien tot twaalf bewoners/ouders die met elkaar in gesprek gaan over opvoeding Hierdoor wordt de pedagogische civil society verder ontwikkeld. De wijkacademie stimuleert bewoners om met elkaar in gesprek te gaan, van elkaar te leren en voor en met elkaar te werken aan een gezond opvoedklimaat in hun eigen wijk. We willen ook in het jaar 2018 deze gesprekken en activiteiten blijven organiseren en faciliteren en daarbij met diverse partners in de sector onderwijs, opvoeden en welzijn samenwerken.  De Wijkacademie Opvoeden wordt gesubsidieerd door de Gemeente Rotterdam. De Pop-Up bieb ‘De Boekenbende’ in de wijk Feijenoord De kerngroep moeders van de wijkacademie Opvoeden in Feijenoord willen graag hun kinderen en kinderen uit de wijk aan het lezen krijgen. Door het verdwijnen van de bibliotheek uit de wijk komen kinderen steeds minder in aanraking met lezen behalve op school. Ouders beseffen dat lezen wel heel belangrijk is en voor een groot deel bijdraagt aan de taalontwikkeling van een kind. Het idee is ontstaan bij de moeders om het lezen weer een plek te geven in de wijk door het opzetten van een pop-up bieb.  Door een pop-up bieb in de wijk op te zetten krijgen de kinderen uit de wijk de mogelijkheid om makkelijk aan boeken te komen en samen met andere kinderen uit de wijk boeken te lezen. Ouders worden nauw betrokken bij de pop-up bieb door voorlichting over het belang van lezen goed toe te lichten en de ouders te stimuleren meer met de kinderen thuis te lezen en samen met andere ouders leesactiviteiten te bedenken en uit te voeren in de wijk ten behoeve van hun kinderen. De pop-up Bieb is gevestigd in het Ingegraal kindercentrum De Nieuwe Haven. Nassauhaven 180. Omgaan met mensen uit niet-westerse culturen met verward gedrag Tijdig signaleren van ernstige psychiatrische problematiek en een goede behandeling zijn essentieel om erger te voorkomen. Vroegtijdige (evidence based) behandeling blijkt een belangrijk gunstig effect te hebben op de prognose . Maar door onbekendheid met psychische problemen, het bestaande taboe op psychische problemen en een mismatch tussen aanbod en behoefte, komen patiënten met een migranten achtergrond vaak later in zorg met ernstiger klachten.  Om dit knelpunt aan te pakken ontwikkelen Hogeschool Rotterdam, InHolland en De Verbinding een lesmodule gericht op de het vergroten van de expertise van aankomende professionals in de problematiek rondom verward gedrag binnen migrantengroepen en hun sociale omgeving. We zetten daarin onze expertise in bij het doorbreken van de taboes onder migranten rondom psychisch kwetsbaarheid. Deze module kan gebruikt worden door docenten van diverse opleidingen om de kennis en vaardigheden van studenten te vergroten als het gaat om het werken met verwarde personen en hun sociale omgeving met een migrantenachtergrond. Met daarbij oog voor diversiteit en interculturele vaardigheden. Dit project wordt financieel ondersteund door ZonMw.    
Publicaties Wijkacademie Opvoeden  Een infomatief magazine over alle mogelijke en soms bijna onmogelijke aspecten van het opvoeden.   
Gedragscode Het bestuur heeft op dd: 27 mei 2019 de gedagscode voor (vrijwillige) medewerkers en stagiair(e)s vastgelegd. Klik hieronder voor de pdf versie van het document.      
Links Website Wijkacademiewww.wijkacademieopvoeden.nl Facebook  - Futurepolitics   
Onderzoeksscriptie  "Empoweren" door het gesprek over opvoeding. Auteur: Fatma Gümüssoy  
Het bestuur Het bestuur van Stichting de Verbinding wordt gevormd door: Hans Schellekens (voorzitter) met een ruime ervaring in het migrantenwerk (welzijn en ouderenzorg) en als manager in de sector verzorging en verpleging. Tevens was hij trainer en beleidsadviseur in het ouderenwerk gespecialiseerd in dementie, domotica en diversiteit.  Na zijn recente pensionering is hij momenteel onder andere voorzitter van de Wmo Adviescommissie van de gemeente Capelle aan den IJssel. Dorothé Appels (penningmeester) heeft meer dan 25 jaar ervaring in de sector internationale samenwerking.  Na een lange periode in het buitenland (Ethiopië, Bolivia, Pakistan) heeft zij binnen de internationale samenwerking zowel bij Oxfam Novib als bij COS Nederland verschillende invalshoeken kunnen belichten in de keten van de internationale samenwerking. Momenteel heeft zij haar werkterrein verlegd naar het onderwijs als adjunct bij een school waar leerlingen met 37 nationaliteiten komen. Marloes Borsboom-Turabaz  (secretaris) is wethouder in gemeente Rijswijk.  Zij heeft vanuit verschillende werkterreinen kennis over internationale samenwerking en migratie opgedaan; van werken bij de IND, schrijven van beleid, en ondersteunen van particuliere initiatieven en stichtingen tot internationaal zakendoen.  [if gte mso 9]> 0 0 1 54 301 KW 2 1 354 14.0 Normal 0 21 false false false NL JA AR-SA
Contact Het contactadres van de stichting is: St. De Verbinding p/a Hans Schellekens,  Rijndal 58  2904 DD Capelle aan den IJssel Mobiel: 06-81738320 Mail: hans.schellekens@planet.nl
Een greep uit onze projecten: Matqisch Wladie Het project Matqisch Wladie!  heeft als doel om het thema kindermishandeling onder de Marokkaanse gemeenschap bespreekbaar te maken en de kennis en houding rond het voorkomen en bestrijden van kindermishandeling bij de ouders te vergroten en versterken. Daarbij is uitvoerig aandacht besteed aan de gevolgen van kindermishandeling op de ontwikkeling van kinderen. Ouders hebben daardoor een beter beeld verkregen van de reguliere hulpverlening en weten met welke vragen zij bij welke instantie terecht kunnen.
Terug
Programma Herkomstlanden Gemeente Den HaagIn dit project zijn vanaf 2011 tot 2012 kleinschalige initiatieven begeleid vanuit de Antilliaanse, Marokkaanse, Turkse en Surinaamse gemeenschappen in hun landen van herkomst. In totaal zijn bijna dertig initiatieven ondersteund, wat geleid heeft tot twaalf honoreringen op het programma. De stichting heeft vele kleinschalige initiatieven op het gebied van Internationale Samenwerking ondersteund door middel van trainingen, hulp bij fondsenwerving en begeleiding om hun projecten te realiseren. Dit project is mogelijke gemaakt door: Gemeente Den Haag Future LeadersBinnen het  project Future Leaders!  is in 2013 en 2014 gewerkt aan het vergroten van de politieke participatie van ruim 80 allochtone jongeren in de gemeente Rotterdam.  Jongeren hebben geleerd hoe politiek in Nederland in elkaar zit en hoe besluitvorming tot stand komt. Daarnaast zijn hen verschillende tools aangereikt en is gewerkt aan het verder ontwikkelen van vaardigheden die van belang zijn voor hun maatschappelijke participatie in het algemeen en politieke participatie in het bijzonder. Ook is uitvoerig aandacht besteed aan vaardigheden als debatteren, samenwerken, organiseren en overleggen. Allemaal belangrijke competenties voor het deelnemen van de jongeren aan deze samenleving, op school, op het werk, maar ook voor de borging van de democratie in Nederland.   Dit project is mede mogelijk gemaakt door:   Youth in Action - Gemeenten Rotterdam JOS -Deelgemeente Feijenoord -  Deelgemeente Noord     Matqisch WladieMet het project Matqisch Wladie! is een voorlichtingsaanpak ter preventie en bestrijding van kindermishandeling ontwikkeld en uitgevoerd die aansluit bij de specifieke context van gezinnen met een Marokkaanse culturele achtergrond. Het project Matqisch Wladie!  heeft als doel om het thema kindermishandeling onder de Marokkaanse gemeenschap bespreekbaar te maken en de kennis en houding rond het voorkomen en bestrijden van kindermishandeling bij de ouders te vergroten en versterken. Daarbij is uitvoerig aandacht besteed aan de gevolgen van kindermishandeling op de ontwikkeling van kinderen. Ouders hebben daardoor een beter beeld verkregen van de reguliere hulpverlening en weten met welke vragen zij bij welke instantie terecht kunnen. Hiermee is de preventie van psychosociale problematiek bij kinderen versterkt. Met dit project is Stichting De Verbinding in nauwe samenwerking met haar lokale partner Dona Daria door middel  van verschillende activiteiten,  de discussie aangegaan binnen de Marokkaanse gemeenschap over het thema kindermishandeling. Ouders kregen informatie over het thema kindermishandeling en deze activiteiten  plaatsgevonden nder andere bij moskeeën en zelforganisatie waar de doelgroep bij aangesloten is.    Dit project is mede mogelijke gemaakt door: Fonds Kinderpostzegels, Stichting Palet en het Sint Laurensfonds.